Quyết định: Số 70/QĐ-UBND

Số 70/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 19/08/2020

Quyết định V/v Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời