Quyết định: Số 66-72/QĐ-UBND

Số 66-72/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 03/08/2020

Quyết định Chỉ định Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2021

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời