Quyết định: Số 65/QĐ-UBND

Số 65/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 03/08/2020

Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, đại diện Lãnh đạo chất lượng thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời