Quyết định: Số 64/QĐ-UBND

Số 64/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 03/08/2020

Quyết định Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời