Quyết định: Số: 62/QĐ-UBND

Số: 62/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 27/05/2022

Quyết định về việc bố trí nhân viên khuyến nông xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời