Quyết định: Số:59/QĐ-UBND

Số:59/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 24/05/2022

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Ba Tầng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời