Quyết định: Số: 52-58/QĐ-UBND

Số: 52-58/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 24/05/2022

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận chức danh Trưởng thôn: Ba Tầng, Ba Lòng, Loa, Trùm, Hùn, Vầng, Măng Sông

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời