Báo cáo: Số: 50/BC-UBND

Số: 50/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 06/07/2022

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022

Người ký duyệt: Hồ Văn Hiền Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời