Quyết định: Số: 45-51/QĐ-UBND

Số: 45-51/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 11/05/2022

Quyết định về việc thành lập Tổ bầu cử trưởng thôn: Ba Tầng, Ba Lòng, Loa, Trùm, Hùn, Vầng, Măng Sông nhiệm kỳ 2022-2025

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời