Quyết định: Số: 44/QĐ-UBND

Số: 44/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 05/05/2022

Quyết định Thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Ba Tầng, nhiệm kỳ 2022-2025

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời