Quyết định: Số: 43/QĐ-UBND

Số: 43/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 29/04/2022

Quyết định Về việc Công bố ngày bầu cử Trưởng thôn Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời