Báo cáo: Số: 39/BC-UBND

Số: 39/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 15/06/2020

BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Người ký duyệt: Hồ Văn Hiền Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời