Báo cáo: Số: 37/BC-UBND

Số: 37/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 10/06/2020

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Người ký duyệt: Ăm May Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời