Báo cáo: Số: 37/BC-UBND

Số: 37/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 26/05/2022

Báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 (Theo Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND huyện Hướng Hóa)

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời