Báo cáo: Số: 35/BC-UBND

Số: 35/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 13/05/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời