Quyết định: Số:29/QĐ-UBND

Số:29/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 05/04/2022

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp Lĩnh vực: Phòng chóng thiên tai
Thông báo
GIấy mời