Báo cáo: Số: 29/BC-UBND

Số: 29/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 14/04/2022

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời