Kế hoạch: Số: 27/KH-UBND

Số: 27/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 01/01/1970

Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2022-2025 xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Hiền Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp Lĩnh vực: Phòng chóng thiên tai
Thông báo
GIấy mời