Kế hoạch: Số: 26/KH-UBND

Số: 26/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 12/05/2022

Kế hoạch tổ chức triển khai phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2022

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Tư Pháp -Hộ tịch Lĩnh vực: Giáo dục pháp luật
Thông báo
GIấy mời