Kế hoạch: Số: 25/KHPH-UBND-UBMT

Số: 25/KHPH-UBND-UBMT Tải về (0) Ban hành ngày: 29/04/2022

Kế hoạch Tổ chức Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng- Hồ Văn Giai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời