Quyết định: Số: 24/QĐ-UBND

Số: 24/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 29/03/2022

Quyết định về việc thành lập Đội PCCC tại Trụ sở UBND xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Phòng chóng thiên tai
Thông báo
GIấy mời