Quyết định: Số: 13/UBND

Số: 13/UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 27/05/2022

V/v báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Người ký duyệt: Hồ Văn Hiền Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời