Công Văn: Số: 11/UBND

Số: 11/UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 09/05/2022

V/v báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời