Quyết định: Số 11/QĐ-UBND

Số 11/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 12/02/2020

Quyết định: Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời