Kế hoạch: Số: 06/KH-HĐND

Số: 06/KH-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 16/09/2022

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Tư HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Người ký duyệt: Ăm May Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Văn Phòng
Thông báo
GIấy mời