Thông báo: Số: 05/TB-UBND

Số: 05/TB-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 19/05/2022

Thông báo Lãnh đạo xã Ba Tầng về tham dự Lễ khai mạc Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời