Thông báo: Số: 05/TB-UBND

Số: 05/TB-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 12/05/2022

Thông báo lịch tuyên truyền phổ biến giáp dục pháp luật đợt 1 năm 2022

Người ký duyệt: Hồ Ai Béc Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Tư Pháp -Hộ tịch Lĩnh vực: Giáo dục pháp luật
Thông báo
GIấy mời