Công Văn: Số 04/UBND-VP

Số 04/UBND-VP Tải về (0) Ban hành ngày: 02/08/2020

V/v thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND và số 07/CĐ-UBND của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Y tế
Thông báo
GIấy mời