Thông báo: Số: 04/TB-UBND

Số: 04/TB-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 29/04/2022

Thông báo Về việc rút ngắn thời gian giữ chức vụ Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023 để thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Hồ Văn Băng Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời