Chương trình: Số 01/CTr-UBND

Số 01/CTr-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 10/01/2020

Chương trinh công tác trọng tâm năm 2020

Người ký duyệt: Ăm May Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời