Quyết định: Quyết định số 10/QĐ-UBND

Quyết định số 10/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 12/02/2020

Quyết định: Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Ba Tầng

Người ký duyệt: Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng -Thống Kê Lĩnh vực: Cải cách hành hành chính
Thông báo
GIấy mời