Đơn vị/Phòng ban: Văn phòng -Thống Kê
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
TAILIEU- HĐND 01/01/1970

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND XÃ BA TẦNG

TAILIEU- HĐNDTải về
Số: 50/BC-UBND 06/07/2022

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022

Số: 50/BC-UBNDTải về
Số: 62/QĐ-UBND 27/05/2022

Quyết định về việc bố trí nhân viên khuyến nông xã Ba Tầng

Số: 62/QĐ-UBNDTải về
Số: 61/QĐ-UBND 27/05/2022

Quyết định về việc bố trí nhân viên thú y xã Ba Tầng

Số: 61/QĐ-UBNDTải về
Số: 60/QĐ-UBND 24/05/2022

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước xã Ba Tầng giai đoạn 2021 - 2025

Số: 60/QĐ-UBNDTải về
Số:59/QĐ-UBND 24/05/2022

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Ba Tầng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Số:59/QĐ-UBNDTải về
Số: 13/UBND 27/05/2022

V/v báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Số: 13/UBNDTải về
Số: 37/BC-UBND 26/05/2022

Báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 (Theo Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND huyện Hướng Hóa)

Số: 37/BC-UBNDTải về
Số: 52-58/QĐ-UBND 24/05/2022

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận chức danh Trưởng thôn: Ba Tầng, Ba Lòng, Loa, Trùm, Hùn, Vầng, Măng Sông

Số: 52-58/QĐ-UBNDTải về
Số: 05/TB-UBND 19/05/2022

Thông báo Lãnh đạo xã Ba Tầng về tham dự Lễ khai mạc Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Ba Tầng

Số: 05/TB-UBNDTải về
Thông báo
GIấy mời