Tìm kiếm nâng cao
Loại văn bản:
Cơ quan:
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
từ đến
Văn bản mới
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
Số: 20/KH-UBND 23/02/2022

Kế hạch Duy trì và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022

Số: 20/KH-UBNDTải về
Số: 17/NQ-HĐND 14/03/2022

Báo cáo về việc rà soát cung cấp thông tin các cơ sở bán lẽ LPG trên địa bàn xã

Số: 17/NQ-HĐNDTải về
Số: 16/BC-UBND 14/03/2022

Báo cáo nội dung công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022

Số: 16/BC-UBNDTải về
Số: 15/BC-UBND 14/03/2022

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022

Số: 15/BC-UBNDTải về
Số: 14/BC-UBND 09/03/2022

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh quý I năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 22022

Số: 14/BC-UBNDTải về
Số: 05/KH-UBND 04/01/2022

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2022 trên địa bàn xã Ba Tầng

Số: 05/KH-UBNDTải về
Số: 01/KH-UBND 04/01/2022

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã đat chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Số: 01/KH-UBNDTải về
Số: 04/KH-UBND 04/01/2022

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã Ba Tầng

Số: 04/KH-UBNDTải về
Số: 03/KH-UBND 04/01/2022

Kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Số: 03/KH-UBNDTải về
Số: 02/KH-UBND 04/01/2022

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Ba Tầng

Số: 02/KH-UBNDTải về
Thông báo
GIấy mời