Tìm kiếm nâng cao
Loại văn bản:
Cơ quan:
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
từ đến
Văn bản mới
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
Biểu số 05a/VPCP/KSTT 15/06/2020

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH (6 tháng/2020) (Từ ngày 15/3/2020 đến 15/6/2020)

Biểu số 05a/VPCP/KSTTTải về
Biểu số 06a/VPCP/KSTT 15/06/2020

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ BA TẦNG (6 tháng/2020), (Từ ngày 15/3/2020 đến 15/6/2020)

Biểu số 06a/VPCP/KSTTTải về
Số: 39/BC-UBND 15/06/2020

BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Số: 39/BC-UBNDTải về
Số: 22/KH-UBND 15/06/2020

KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế - xã hội xã Ba Tầng 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

Số: 22/KH-UBNDTải về
Số 200-BC/ĐU 22/05/2020

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Số 200-BC/ĐUTải về
Số 26/BC-UBND 21/04/2020

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290- QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị khóa X về việc Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Số 26/BC-UBNDTải về
Số 25/BC-UBND 20/04/2020

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/5/2015 của Ban Bí thư “về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Số 25/BC-UBNDTải về
Số 11/QĐ-UBND 12/02/2020

Quyết định: Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Ba Tầng

Số 11/QĐ-UBNDTải về
Quyết định số 10/QĐ-UBND 12/02/2020

Quyết định: Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Ba Tầng

Quyết định số 10/QĐ-UBNDTải về
Số /BSS-UBND 10/03/2020

BẢNG SO SÁNH CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 05 năm (2015-2020) XÃ BA TẦNG Phục vụ báo cáo Đại hội của Đảng bộ xã Ba Tầng, NK 2020 - 2025

Số       /BSS-UBNDTải về
Thông báo
GIấy mời