Tìm kiếm nâng cao
Loại văn bản:
Cơ quan:
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
từ đến
Văn bản mới
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
Số 72/QĐ-UBND 19/08/2020

Quyết định V/v Kiện toàn, bổ sung Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Ba Tầng

Số 72/QĐ-UBNDTải về
Số 49/BC-UBND 13/08/2020

Báo cáo Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Số 49/BC-UBNDTải về
Số 01-HD/BTGĐU 10/08/2020

Hướng Dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-198/2020) và ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)

Số 01-HD/BTGĐUTải về
Số 06/UBND-VP 11/08/2020

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Ba Tầng

Số 06/UBND-VPTải về
Số 142/TB-TSMN 06/08/2020

Thông báo về việc tuyển sinh trẻ Mầm non năm học 2020-2021

Số 142/TB-TSMNTải về
Số 141/KH-TSMN 06/08/2020

Kế hoạch tuyển sinh Mầm non năm học 2020-2021

Số 141/KH-TSMNTải về
Số 01/PC-BCĐ 29/07/2020

PHÂN CÔNG NHỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO BAN CHỈ ĐẠO PCD BỆNH Ở NGƯỜI - BAN CHỈ ĐẠO PCD BỆNH CORONA

Số 01/PC-BCĐTải về
Số 67/QĐ-UBND 05/08/2020

Về việc khoán mức phụ cấp và mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc của thôn

Số 67/QĐ-UBNDTải về
Số 60/QĐ-UBND 07/07/2020

Quyết định Về việc bố trí chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản

Số 60/QĐ-UBNDTải về
Số 05/UBND-VP 03/08/2020

Công Văn V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số 05/UBND-VPTải về
Thông báo
GIấy mời