Tìm kiếm nâng cao
Loại văn bản:
Cơ quan:
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
từ đến
Văn bản mới
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
Số: 08/NQ-HĐND 28/06/2021

Nghị quyết thông qua các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2021

Số: 08/NQ-HĐNDTải về
Số: 01/BC-HĐND 01/07/2021

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ba Tầng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số: 01/BC-HĐNDTải về
Số: 01/NQ-HĐND 28/06/2021

Nghị quyết xác nhân kết quả bầu cử Chủ tịch Chủ tịch HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số: 01/NQ-HĐNDTải về
Số: 02/NQ-HĐND 28/06/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số: 02/NQ-HĐNDTải về
Số: 03/NQ-HĐND 28/06/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng ban, phó trưởng ban các ban của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số: 03/NQ-HĐNDTải về
Số: 09/NQ-HĐND 28/06/2021

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh trưởng ban, phó trưởng các ban của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số: 09/NQ-HĐNDTải về
Số: 10/NQ-HĐND 28/06/2021

Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên các ban của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số: 10/NQ-HĐNDTải về
Số: 04/NQ-HĐND 28/06/2021

Nghị quyết về quyết định số lượng thành viên các ban của HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số: 04/NQ-HĐNDTải về
Số: 05/NQ-HĐND 28/06/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số: 05/NQ-HĐNDTải về
Số: 06/NQ-HĐND 28/06/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số: 06/NQ-HĐNDTải về
Thông báo