Tìm kiếm nâng cao
Loại văn bản:
Cơ quan:
Phòng ban:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
từ đến
Văn bản mới
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
Biểu số 01 đến Biểu 09 01/10/2020

Biểu thống kê số lượng, chất lượng CBCC xã Ba Tầng

Biểu số 01 đến Biểu 09Tải về
Số 58/BC-UBND 14/09/2020

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020

Số 58/BC-UBNDTải về
Số 57/BC-UBND 10/09/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Số 57/BC-UBNDTải về
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 09/09/2020

Danh sách đăng ký Cán bộ, công chức xã là người dân tộc thiểu số tham gia học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên

DANH SÁCH ĐĂNG KÝTải về
Số 76/QĐ-UBND 09/09/2020

Quyết định Về việc cử cán bộ, công chức xã là người dân tộc thiểu số tham gia học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Số 76/QĐ-UBNDTải về
Số 09/UBND-VP 07/09/2020

V/v bảo cáo kết quà hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Số 09/UBND-VPTải về
Số 74/QĐ-UBND 31/08/2020

Quyết định Về việc cử cán bộ, công chức tham gia học lớp bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa III/2020

Số 74/QĐ-UBNDTải về
Số 07/UBND-VP 27/08/2020

Công văn V/v Hướng dẫn xây dựng cấu trúc sáng kiến

Số 07/UBND-VPTải về
Số 73/QĐ-UBND 25/08/2020

Quyết định V/v Ban hành Quy tăc ứng xử, giao tiêp của cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa xã Ba Tầng

Số 73/QĐ-UBNDTải về
Số 72/QĐ-UBND 19/08/2020

Quyết định V/v Kiện toàn, bổ sung Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Ba Tầng

Số 72/QĐ-UBNDTải về