Thông báo mới

tải xuống

Quy trình đăng ký kết hôn  

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn trên địa bàn xã Ba Tầng

Chung tay CCHC

Quy trình Đăng ký giấy khai sinh  

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh trên địa bàn xã Ba Tầng.