Thông báo mới

Thông báo nghĩ Lễ 30/4-01/5

Thông báo nghĩ Lễ 30/4-01/5  

Thông báo nghĩ Lễ 30/4-01/5

VĂN BẢN TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI

VĂN BẢN TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI

Kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức trong 1 ngày, khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 8 năm 2021 tại hội trường trụ sở UBND xã Ba Tầng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trước cử tri toàn xã.

KỲ HỌP THỨ NHẤT

VĂN BẢN TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT

VĂN BẢN TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT

Thông báo Số lượng và cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ba Tầng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượng và cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cửđại biểu Hội đồng nhân dân xã Ba Tầng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

tải xuống

Quy trình đăng ký kết hôn

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn trên địa bàn xã Ba Tầng

Chung tay CCHC

Quy trình Đăng ký giấy khai sinh

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh trên địa bàn xã Ba Tầng.

Thông báo
GIấy mời