Hình ảnh hoạt động Đại hội Đảng bộ xã Ba Tầng lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 25-26/5/2020)
Hội trường Đồn biên phòng Ba Tầng
Hình ảnh hoạt động tuyên dương hội viên sản xuất giỏi giai đoạn 2015-2020 xã Ba Tầng
Hội trường xã Ba Tầng