Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa

Thứ năm - 11/11/2021 10:55

Sáng nay 11/11, khu dân cư thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và phát động xây dựng khu dân cư “Vì biên giới bình yên”, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Về dự Ngày Hội có Ông Trần Đình Dũng - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội CCB huyện; đại diện Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Ba Tầng và cán bộ và Nhân dân thôn Loa

Đồng chí Trần Đình Dũng-HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu chỉ đạo ngày Hội

Đồng chí Trần Đình Dũng-HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu chỉ đạo ngày Hội

          Kế thừa và phát huy truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua UBMTTQVN xã Ba Tầng nói chung, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Loa nói riêng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với đặc thù là một thôn giáp biên giới giáp với bản Rạ - A Xóc - Lào, toàn khu dân cư thôn Loa hiện có 145 hộ với 750 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý của chính quyền, sự đôn đốc, hướng dẫn của UBMTTQVN xã, khu dân cư thôn Loa đã thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khuyến khích động viên Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.
Hình ảnh Nhân dân và cán bộ thôn Loa trong ngày hội
Hình ảnh Nhân dân và cán bộ thôn Loa trong ngày hội
          Đến nay, khu dân cư thôn Loa sản xuất được 130 ha sắn, 40 ha lúa nước, 06 ha lúa rẫy; cây ăn quả và các loại cây trồng khác khoảng 02 ha. Khu dân cư có tổng đàn bò 35 con, 130 con dê, lợn 52 con và gia cầm các loại 1.123 con. Kết quả điều tra hộ nghèo sơ bộ cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo mới, khu dân cư có 104 hộ nghèo chiếm 71,72%, hộ cận nghèo 19, chiếm 13,1%. Mặc dù tỉ lệ hộ nghèo còn cao, Nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng so với những năm trước đây, đời sống vật chất và tinh thần đã được nâng lên đáng kể; nhiều công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, tạo diện mạo mới cho nông thôn.
          Nhân dân trong khu dân cư đã hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đến nay toàn khu dân cư có 135 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
          Đặc biệt hơn, Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra để khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh - quốc phòng, trật tự trị an trên địa bàn được củng cố và giữ vững...
          Bên cạnh đó với tinh thần cần cù lao động đoàn kết và gắn bó tình nghĩa xóm làng, bà con nhân dân tích cực tăng gia sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, biết phát huy thế mạnh của kinh tế đồi rừng để trồng các cây nguyên liệu, đặc biệt cây sắn là cây mũi nhọn, sản phẩm từ lúa, ngô, cà phê, chuối, tràm, bời lời.... đã từng bước trở thành cây có giá trị kinh tế, cho thu nhập cao. Nhiều hộ đã xây nhà, mua sắm vật dụng gia đình có giá trị từ thu nhập của cây sắn, cây lâm nghiệp và kinh tế đồi rừng, từng bước xóa đói giảm nghèo.