UBND xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thứ năm - 19/11/2020 14:48

Ngày 10/11/2020, UBND xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cho trên 75 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, UBND, trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã các đồng chí Trưởng thôn, phó thôn, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể của toàn thể các thôn trên địa bàn xã.

ảnh khai mạc

ảnh khai mạc

          Thực hiện Kế hoạchsố 26/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của UBND của UBND huyện Hướng Hóa về Tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2 và hòa giải cơ sở năm 2020. Ngày 10/11/2020, UBND xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cho trên 75 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, UBND, trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã các đồng chí Trưởng thôn, phó thôn, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể của toàn thể các thôn trên địa bàn xã.
 Khai mạc Hội nghị
          Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Bình đẳng giới; tuyên truyền pháp luật về ma túy; tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã và tập huấn kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên cơ sở.
       Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đ/c: Hồ Văn Giai - CT UBMT Tổ quốc xã
 tập huấn một số kỹ năng hòa giải cơ sở
Đ/c: Hồ Thị Meng – P.CT HLHPN xã
Triển khai Luật Bình đẳng giới
Đ/c: Hồ Văn Ta Cu – Bí thư Đoàn TNCSHCM
Triển khai pháp luật về tảo hôn và vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã