2 (1)

Hướng Hoá tổ chức Tổng kết "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

Ngày 13/5/2015, huyện Hướng Hoá tổ chức Tổng kết, trao thưởng "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

QUYCHEPHOP1742015

Đánh giá quy chế phối hợp giữa UBND và UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị

(Web Quảng Trị) Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động năm 2014, triển khai phương hướng phối hợp năm 2015 và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đối với UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Đức Thắng, TUV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo, các Sở: Tài chính, KH&CN, Ngoại vụ, VHTT&DL, Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thông báo
GIấy mời