Website xã Ba Tầng

http://xabatang.quangtri.gov.vn


Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Quân Chính tại cuộc họp về điều chỉnh thiết kế cầu Đông Hà và tiến độ GPMB công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ