Lịch làm việc của HĐND&UBND xã Ba Tầng từ ngày 29/11/2021 đến 03/12/2021

Lịch làm việc của HĐND&UBND xã Ba Tầng từ ngày 29/11/2021 đến 03/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC
CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XàBA TẦNG
Từ ngày 29/11/2021 đến 03/12/2021
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
29/11/2021
Sáng Giao ban đầu tuần Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên   Rương; Ta Cu; Mái; Cà Rèng Trực tuyến  
Chiều Họp Đánh giá CBCC cuối năm 2021 Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Thứ Ba
30/11/2021
Sáng Họp xét thi đua – khen thưởng công tác phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ
01/12/2021
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  

Thứ Năm
02/12/2021
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ Sáu
03/12/2021
Sáng Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Chiều Lên lịch tuần tới        
 

Thông báo