Lịch làm việc của ĐU&HĐND&UBND xã từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND XàBA TẦNG
Từ ngày  07/9/2020 đến 11/9/2020
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
07/9
Sáng Chào cờ đầu tháng Đ/c Ăm May; CBCC Sân UBND xã  
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và bệnh bạch hầu Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 3
08/9
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
09/9
Sáng Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và bệnh bạch hầu Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Chiều Làm việc chuyên môn        

Thứ 5
10/9
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và bệnh bạch hầu Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 6
11/9
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và bệnh bạch hầu Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản