Lịch làm việc của ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND xã từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND XàBA TẦNG
Từ ngày  03/8/2020 đến 07/8/2020
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
    8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đ/c Ăm May Đ/c Băng; Tuấn Phòng Đảng ủy xã  
Thứ 2
03/8
Sáng 9h00: Họp giao ban tuần và triển khai một số nội dung quan trọng về Ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong HTQLCL thao TC ISO 9001-2015 Đ/c Băng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Chiều Họp khẩn công tác chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 Đ/c Băng; Ăm May; Tuấn; Hiền; Béc Thành viên BCĐ Hội trường UBND xã  
Thứ 3
04/8
Sáng Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân Đ/c Băng; Ăm May; CBCC xã liên quan Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
05/8
Sáng Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Hồ Văn Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Chiều Làm việc chuyên môn      
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
06/8
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 6
07/8
Sáng Làm việc chuyên môn        
Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Hải      
 
 
 
 
 

Thông báo
GIấy mời