Lịch làm việc của ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND xã từ ngày 31/8 đến ngày 05/9/2020


LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND XàBA TẦNG
Từ ngày  31/8/2020 đến 05/9/2020
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
31/8
Sáng Họp giao ban đầu tuần Đ/c Băng; CBCC Hội trường UBND xã  
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và bệnh bạch hầu Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 3
01/9
Sáng Chào cờ đầu tháng Đ/c Ăm May Đ/c Tuấn, Kiên Sân UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
02/9
Sáng Nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9       Công an, QS trực theo kế hoạch
Chiều
 
Thứ 5
03/9
Sáng Dự khai giảng lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên tại Trung tâm chính trị huyện Hướng Hóa   Đ/c Hải, Khóa, Thành, Thu, Tiên Trung tâm chính trị huyện Hướng Hóa  
07h30’ Dự hội nghị tổng kết năm học 2019-2020; triển khai kế hoạch năm học 2020-2021 Đ/c Băng, Lãnh đạo 02 Trường Trung tâm VHTT huyện  
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và bệnh bạch hầu Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 6
04/9
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và bệnh bạch hầu Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 7
05/9
Sáng Dự khai giảng năm học 2020-2021 Đ/c Băng, Ăm May   -Trường Mầm non Ba Tầng.
-Trường TH&THCS Ba Tầng
 
 

Thông báo
GIấy mời