Lịch làm việc của ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND xã từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021


LỊCH CÔNG TÁC
CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XàBA TẦNG
Từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
28/12/2020
Sáng Giao ban đầu tuần Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Tham gia tập huấn triển khai Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản pháp luật liên quan (cả ngày) Đ/c Băng Đ/c Thành, Tâm Hội trường UBND huyện  
Chiều Tham gia hội thảo hướng dẫn xây dựng thôn, bản NTM theo đề án 1385   Đ/c Hiền, Cu Đá, Khách sạn khánh phương
(Khe Sanh)
 
Thứ Ba
29/12/2020
Sáng Tham gia tập huấn triển khai Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản pháp luật liên quan (cả ngày) Đ/c Băng Đ/c Thành, Tâm, Cu Đá, Hội trường UBND huyện  
Chiều Họp về rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa Đ/c Băng   Phòng họp số 1,
UBND huyện
 
Thứ
30/12/2020
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        

Thứ Năm
31/12/2020
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ Sáu
01/01/2021
Sáng Nghĩ tết dương lịch        
Chiều Nghĩ tết dương lịch        
 

Thông báo