Lịch làm việc của ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND xã từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND XàBA TẦNG
Từ ngày  24/8/2020 đến 28/8/2020
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
24/8
Sáng Họp giao ban đầu tuần Đ/c Băng; CBCC Hội trường UBND xã  
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 3
25/8
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
26/8
Sáng Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
Thứ 5
27/8
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 6
28/8
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Hải      
 
 
 
 

Thông báo
GIấy mời