Lịch làm việc của ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND xã từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC
CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XàBA TẦNG
Từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
23/11/2020
Sáng Giao ban đầu tuần Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên   Đ/c Ly; Cu Đá; Vư; Trung Tâm chính trị huyện Đakarong Hết tuần
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ Ba
24/11/2020
Sáng - Tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Dự hội nghị Tổng kết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
  - Đ/c Thu, Khăm
- Đ/c thi, Ai Béc
-Khách sạn Mê Công -Đông Hà
-UBND huyện
1 ngày
Chiều Tập huấn điều tra ròa soát, hướng dẫn thu thập thông tin trẻ em   Đ/c Thi Trung tâm GDNN-GDTX huyện  
Thứ
25/11/2020
Sáng Làm việc UBKT huyện ủy Hướng Hóa Đ/c Ăm May Đ/c Tuấn, Băng, BCH ĐB xã Hội trường Ba Tầng  
Chiều Họp Ban Thường vụ, BCH, Hội nghị chủ chốt Đ/c Ăm May Đ/c Tuấn, Băng, BCH ĐB xã, CBCC xã Hội trường Ba Tầng  

Thứ Năm
26/11/2020
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ Sáu
27/11/2020
Sáng Dự Hội nghị phổ biến các Văn bản QPPL và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch   - Đ/c Thu, Ai Béc    
Chiều Lên lịch tuần tới        
 

bầu cử
Thông báo