Lịch làm việc của ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND xã từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND XàBA TẦNG
Từ ngày  17/8/2020 đến 21/8/2020
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
17/8
Sáng Họp giao ban đầu tuần Đ/c Băng; CBCC Hội trường UBND xã  
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 3
18/8
Sáng Hội nghị học tập triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Thường vụ Đảng ủy; Các đồng chí UV BCH Đẩng bộ xã; CBCC, BT Chi bộ, trưởng các thôn Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
19/8
Sáng Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Chiều Làm việc chuyên môn      
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
20/8
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Thứ 6
21/8
Sáng Làm việc chuyên môn        
Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Băng; BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Hải      
 
 
 

Thông báo
GIấy mời